Category Archives: מובילים ירושלים

הובלות קטנות בבית שמש מחיר

סקר שוק הובלת דירה בבית שמש השוואת מחירים 2015-2010

טווחי מחירים עלות הובלת דירות בבית שמש
3040-3790 ש"ח הובלת דירת 5 חדרים
2071-2781 ש"ח הובלת דירת 4 חדרים
1308-2063 ש"ח הובלת דירת 3 חדרים
1103-2098 ש"ח הובלת דירת 2 חדרים
706-1380 ש"ח הובלת דירת חדרסטודיו