Monthly Archives: מאי 2013

הובלות קטנות בשדרות מחיר

סקר שוק הובלת דירה בשדרות השוואת מחירים 2015-2010

טווחי מחירים עלות הובלת דירות בשדרות
3019-3789 ש"ח הובלת דירת 5 חדרים
2065-2722 ש"ח הובלת דירת 4 חדרים
1327-2041 ש"ח הובלת דירת 3 חדרים
1077-2011 ש"ח הובלת דירת 2 חדרים
691-1408 ש"ח הובלת דירת חדרסטודיו